بتن سبک
راه اندازی خط تولید و تولید بتن سبک گازی 09155723242
 
تاریخ : چهارشنبه 29 آذر 1391 | نویسنده : شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی

*  شرکت نئوپور (یکی از بزرگترین تولید کنندگان بتن کفی در دنیا) - بتن کفی - آلمان

   www.neopor.com/en/clc.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* شرکت AKG - بتن گازی AAC - ترکیه www.akg-gazbeton.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*شرکت هس- بتن گازی AAC - آلمان  www.hessgroup.com/cms/2/hess-aac-systems

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*شرکت فوم کانکریت - بتن کفی - انگلستان www.foamconcrete.co.uk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* شرکت آی بتن- بتن سبک کفی- روسیه www.ibeton.ru/english

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* شرکت آلید- بتن سبک کفی- آمریکا www.alliedfoamtech.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* بتن سبک با سبکدانه ورمیکیولیت - آمریکا  www.strongseal.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* شرکت سبریکو - بتن سبک با سبکدانه پرلیت - آمریکا  www.silbrico.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*    سبکدانه صنعتی - آلمان www.liapor.com  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   سبکدانه صنعتی شیشه منبسط شده - شبیه لیکا - آلمان www.technopor.com  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* شرکت BCCS - بتن کفی - آلمان www.salzgitter-aktuell.de/dynasite.cfm?dsmid=72269   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* آلمان - شرکت ایسلند - بتن آماده سبک کفی

www.islandreadymix.com/lightweightcellularconcrete

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*    آلمان - سبکدانه صنعتی شیشه منبسط شده - شبیه لیکا www.glapor.com  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   سازنده و فروشنده ماشین آلات بتن سبک گازی - آلمان

    www.kaidamec.com/newproducts_view.asp?newsid=769  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   مؤسسه سنگدانه های سبک آمریکا www.escsi.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   مؤسسه پرلیت آمریکا  www.perlite.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   شرکت دکتر لوکا (Dr. Lucà & Partner )  - آلمان - بتن کفی و تجهیزات

www.dr-luca.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طبقه بندی: بتن سبک گازی، 
تاریخ : جمعه 24 آذر 1391 | نویسنده : شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی
مشخصات ویژه :
- تنوع در سایز بندی ارتفاع (30،35،40،50،60،80 سانتی متر)
- تنوع در سایز بندی ضخامت 10،12،15،20 ، سانتی متر)
- تنوع در نوع ، بنا به درخواست ( پرسی ، ماشینی ، ویبره ای)
- استفاده از بتن استاندارد در تولید جداول

آدرس کارخانه : خراسان رضوی ، سبزوار
اطلاعات بیشتر 09155723242
طبقه بندی: قطعات پیش ساخته بتنی، 
تاریخ : دوشنبه 13 آذر 1391 | نویسنده : شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی
تولید انواع کفپوش بتنی رنگی در سایز های متنوع

1.کفپوش بتنی پرسی ساده طوسی (رنگ بتن ) (در طرح های مختلف) (10*20/20*40/20*40)
2 .کفپوش بتنی پرسی قرمز (در طرح های مختلف) (10*20/20*40/20*40)
3.کفپوش بتنی پرسی زرد (در طرح های مختلف ) (10*20/20*40/20*40)
4. کفپوش بتنی پرسی سبز (در طرح های مختلف )(10*20/20*40/20*40)

ضخامت ها قابل تغییر می باشد

تولید با تکنولوژی روز

اطلاعات بیشتر و سفارش کالا  09155723242

کفپوش بتنی رنگی
طبقه بندی: قطعات پیش ساخته بتنی، 
تاریخ : شنبه 11 آذر 1391 | نویسنده : شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی
توجه استانداردهای ارائه شده در این بخش مستقیما از سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران فراخوانی می شوند.تاریخ تصویب در كمیته ملی شماره استاندارد ملی

عنوان استانداردهای بتن سبك

ردیف
20/12/84 8597 بتن سبك-تعیین نفوذ پذیری بخار آب-روش آزمونبتن سبک 1
20/12/84 8596 بتن سبك-تعیین مقاومت فشاری بتن هوا دار اتو كلاو دار شده-روش آزمون بتن سبک 2
20/12/84 8594 بتن سبك-تعیین جرم حجمی خشك بتن هوادار اتو كلاو شده-روش آزمون 3
23/12/84 8591 بتن سبك-تعیین مدل ارتجاعی استاتیكی فشاری بتن هوادار اتو كلاو شده و یا بتن سبك دانه با ساختار باز –روش آزمون 4
23/12/84 8593 بتن سبك-قطعات بنایی هوادار اتو كلاو شده-ویژگی ها 5
20/12/84 8592 بتن سبك-تعیین جمع شدگی ناشی از خشك شدگی بتن هوادار اتوكلاو شده-روش آزمون 6
20/12/84 8595 بتن سبك-تعیین ابعاد قطعات بنایی-روش آزمون 7
20/12/84 8598 بتن سبك –تعیین مقاومت خمشی بتن هوادار اتوكلاو شده- روش آزمون 8
10/09/81 6045 بتن - قطعه های ساخته شده از بتن- سبك متخلخل (اتو كلاو شده ) ـ ویژگی‌ها 9
10/09/81 6049 بتن - بلوك ساخته شده از بتنسبك متخلخل (اتو كلاو شده ) ـ ویژگی ها 10
04/05/83 7656 بتن - اندازه‌ گیری پتانسیل واكنش قلیایی - سنگ‌های كربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده - از روش استوانه سنگی ـ روش آزمون 11
14/12/85 8946 بتن - اندازه گیری كلرید محلول دراسید در ملات و بتن سخت شده – روش آزمون 12
14/12/85 8947  بتن - اندازه گیری كلرید محلول در آب در ملات و بتن سخت شده – روش آزمون 13
21/03/86 9148 سنگ دانه‌های بتن – واژه نامه 14
02/03/86 9149 قطعات بنایی – اندازه گیری تغییر شكل نسبی ناشی از تغییرات رطوبت – روش آزمون 15
 26/04/86 9159 بتن سبك – تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوكلاو شده – روش آزمون 16
30/04/86 9160 بتن سبك – قطعات پیش ساخته مسلح بتن هوادار اتوكلاو شده و یا بتن سبكدانه با ساختار باز تحت بار عرضی- روش آزمون 17
30/04/86 9161 بتن سبك – قطعات پیش ساخته مسلح بتن هوادار اتوكلاو شده و یا بتن سبك دانه با ساختار باز، تحت بار طولی (قطعه قائم ساختمانی) – روش آزمون 18
02/03/86 9173 قطعات بنایی – اندازه گیری ضریب جذب آب ناشی از مویینگی برای قطعات بنایی بتنی – روش آزمون 19
02/03/86 9174 قطعات بنایی – تعیین مقاومت خمشی قطعات بنایی بتنی – روش آزمون 20
19/06/86 1-706 ملات بنایی – ویژگی‌ها – قسمت اول: ملات اندودكاری بیرونی و داخلی 21
01/05/86 2-706 ملات بنایی – ویژگی‌ها – قسمت دوم: ملات برای كارهای بنایی 22
25/11/85 8945 ملات – تعیین مقاومت چسبندگی – ملات به قطعات بنایی – روش آزمون 23
07/03/86 3-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت سوم: تعیین روانی ملات تازه ( به وسیله‌ی میز روانی) 24
26/04/86 6-9150 ملات بنائی – روش‌های آزمون – قسمت ششم: تعیین جرم حجمی ملات تازه 25
07/03/86 7-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت هفتم: تعیین مقدار هوای ملات تازه 26
12/06/86 9-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت نهم: تعیین عمر كارایی و زمان تصحیح ملات تازه 27
19/06/86 10-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت دهم: تعیین چگالی انبوهی خشك ملات سخت شده بتن سبک 28
19/06/86 11-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت یازدهم: تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت شده بتن سبک 29
19/06/86 12-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت دوازدهم: تعیین مقاومت چسبندگی ملات های اندودكاری بیرونی و داخلی سخت شده، به ملات زیركار بتن سبک 30
12/06/86 17-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت هفدهم: تعیین مقدار كلرید محلول در آب برای ملات های تازه بتن سبک 31
12/06/86 18-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت هجدهم: تعیین ضریب جذب آب موئینه ملات سخت شده بتن سبک 32
12/06/86 19-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت نوزدهم: تعیین نفوذ بخار آب ملات‌های اندودكاری بیرونی و داخلی سخت شده 33
04/05/83 7657 سنگدانه ـ سنگدانه های سبك مورد مصرف - در بلوك های بتنی ـ ویژگی ها بتن سبک 34
04/05/83 7782 بلوك‌های سیمانی سبك غیر باربر – ویژگی‌ها بتن سبک 35
تاریخ : جمعه 10 آذر 1391 | نویسنده : شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی
دارا بودن مشخصات فنی جهت رعایت الزامات مباحث 18،3و19 آئین نامه مقررات ملی ساختمان کشور بتن سبک
مورد تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بتن سبک
دارا بودن توجیه اقتصادی نسبت به اقلام مشابه بتن سبک
سرعت بالا در اجرا بدلیل ابعاد مناسب  بتن سبک
سبک سازی ساختمان براساس آئین نامه 2800 ایران بتن سبک
قابلیت کاربرد در دیوارهای داخلی و خارجی بتن سبک
قابلیت بالای سوراخ کاری، برش کاری و اره کاری بتن سبک
قابلیت چسبندگی بسیار بالا با انواع ملات های مورد استفاده در نماکاری و ملاتهای پایه گچی بتن سبک
چسبندگی بسیار خوب بین بلوک و ملات سیمانی به دلیل همجنس بودن بتن سبک
به علت سطح صاف بلوک N.AAC به اندودی بیش از یک سانتیمتر نیاز نخواهد بود بتن سبک
کاهش هزینه های مربوط به نازک کاری و نمای ساختمان به دلیل سطوح صاف زیر کار با اجرای این بلوک بتن سبک
مزیت دیگر بنایی با بلوک سبک گازی غیراتوکلاو، سرعت زیاد دیوار چینی (3 برابر بیشتر محصولات مشابه و از همه مهمتر صرفه جویی قابل ملاحظه فولاد مصرفی در سازه های فلزی و بتنی که با کاهش بارهای مرده ساختمان را به دنبال دارد بتن سبک
از نظر نصب تاسیسات سیم کشی و لوله آب (براحتی توسط اره کردن میتوان مسیر آنها را در داخل بلوک تعبیه نمود.) بتن سبک
بدلیل قابلیت برش محصول، هیچگونه ضایعات و نخاله وجود ندارد، در صورت وجود ضایعات بسیار ناچیز میتوان آنها را بعنوان پوکه شیب بندی بام استفاده نمود

( تولیدکننده بلوک بتن سبک گازی غیراتوکلاو N.AAC )
بتن سبک

اطلاعات بیشتر 09155723242

ساخت خط تولید بتن سبک http://beton-sabok.mihanblog.com 

طبقه بندی: بتن سبک گازی، 
تاریخ : پنجشنبه 2 آذر 1391 | نویسنده : شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی

بتن سبک در سال 1924 میلادی توسط یک آرشیتکت سوئدی اختراع گردید. این محصول بعد از گذشت چند دهه و ایجاد تغییراتی کوچک در فرمولاسیون Autoclaved Aerated Concrete و به اختصار AAC نام گرفت. بتن سبک
از سال ۱۹۸۰ ، توسعه‌ای جهانی در مصرف AAC و احداث کارخانجات جدید در آمریکا، اروپای شرقی، چین، بحرین، روسیه، هند و استرالیا بوجود آمد. این محصول بطور روز افزونی توسط تولید کنندگان، معماران و سازندگان خانه استفاده می‌شود.
همزمان با گسترش استفاده از این محصول در جهان و به دلیل مزیت های زیاد آن در امر ساخت و ساز ، در یک دهه اخیر کشور ما نیز در امر تولید و استفاده از این محصول پیشرفت قابل توجهی داشته است. بتن سبک
با توجه به آئین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله و همچنین تبصره 19 به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی به دلیل عایق نبودن ساختمانها، به کارگیری بلوک های بتن سبک راه حل مناسب و با صرفه جهت تأمین این موارد است.
بتن سبک (AAC) به دلیل وجود حباب های گاز که در طول فرایند تولید آن ایجاد می گردند عایق مناسبی در برابر گرما، سرما وصدا می باشند و به همین دلیل جلوگیری چشمگیری از اتلاف انرژی و هزینه می نماید بتن سبک

Autoclave Aerated Concrete یک محصول بتنی با تکنولوژی پیشرفته است که در دهه آغازین قرن بیستم در سوئد ابداع گردید.
در سال 1920 میلادی دکتر اکسل اریکسون، استاد یار تکنولوژی ساختمان در انستیتو رویال تکنولوژی استکهلم، برای نخستین بار بتن گاز دار (Gas Concrete) را ساخت. او مشاهده کرد که مخلوط آهک و سیلیس به همراه پودر سیمان و پودر آلومینیوم ماده‌ای بتنی ایجاد می‌کند که متخلخل و بسیار سبک می‌باشد.
اما این محصول مقاومت بسیاری نداشت. وی پس از آزمایش‌ها متعدد دریافت که اگر عمل آوری این مواد در حرارت و فشار زیاد انجام شود، یک محصول بتنی متخلخل با مقاومت بالا به دست می‌آید که به علت وجود حباب‌های گاز در آن، یک عایق خوب نیز محسوب می‌شود. این محصول پس از تغییراتی در فرمولاسیون Autoclaved Aerated Concrete و به اختصار AAC نام گرفت.
در حدود 50 سال قبل آلمانی‌ها نیز از این تکنولوژی استفاده کرده و AAC را تحت نامهای تجاری مختلف تولید کردند. همگام با سوئد و آلمان، انگلستان و کشورهای اروپای شرقی نیز خاکستر را جایگزین سیلیس کرده و مدت زیادی است که بلوک AAC تولید شده را در ساخت و ساز استفاده می‌کنند.
در حال حاضر، با تغییرات کوچک در فرمولاسیون و فرآیند مربوط به AAC، تغییرات چشمگیری در ساختار آن فراهم آمده و این تغییرات موجب تقویت ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی AAC شده است. در سالهای اخیر بیش از 450 تولید کننده در 41 کشور جهان AAC را تولید و به بازار عرضه می‌کنند
(Autoclaved Aerated Concrete (AAC که در عین حال به معنی بتن اسفنجی اتوکلاوی شناخته شده‌است از مواد ساختمانی پیش فرم یافته سبک وزن می‌باشد که بدنه، عایق کاری و مقاومت در مقابل آتش را به شکلی ساده تامین می‌نماید. بتن سبک
محصولات AAC شامل بلوک، پنل‌های دیواری، پنل‌های سقف و کف و لینتل‌ها می‌باشند که از مخلوط کانکریتی (سیمانی) برای ایزولاسیون خارق العاده، برای مصارف داخلی و خارجی ساخته شده‌است. علاوه بر قابلیت ایزولاسیون دیگر امتیاز این محصول در ساختمان، مصرف راحت و سریع آن است.
چرا که کد مواد می‌تواند با افزایش شن تثبیت شده و سپس بوسیله اره کربنی استاندارد لبه دار و یا اره دستی و دریل در سایت بریده و سایز شوند. در عین حال ملات سیمانی مناسب می‌تواند بکارگرفته شود. ۹۸٪ساختمانهای ساخته شده از این محصول ازبستری نازک از این ملات که می‌تواند تا حدود۸/۱اینچ شکل پیدا کند استفاده می‌نمایند که این، کد ساختمان ملی را تغییر داده و عوامل محکم و یکنواختی را بوجود می‌آورد. همچنین می‌تواند با پوشش پلاستر در مقابل عوامل فعال حفاظت شود. بتن سبک
عناصر جانبی یا فرعی، آجر و کناره‌های ونیلی نیزمی تواند همراه محصول استفاده شوند. با بیشتر ازهفتاد سال سابقه تولید، مزایای قابل توجهی رادر قیاس با دیگر عوامل ساختمانی ارائه می‌نماید که از مهمترین آن حداقل تأثیر محیطی می‌باشد. درجه بالای کارآیی ذاتی AAC تاثیر کم محیطی آنرا درتمامی دوره‌های سیکل زندگی آن از پروسس مواد خام تا انهدام ضایعات آن تامین می‌نماید. وزن کم هم در حمل و نقل باعث کاهش مصرف انرژی می‌گردد. به دلیل اینکه AAC بیشتر از پنج برابر از بتن معمولی سبک تر است. این در عین حال باعث کاهش سهمی مهم از انتشار گاز co۲ به هنگام حمل و نقل می‌شود. برای کاهش نیاز به حمل و نقل، طراحین AAC اصولی را برای احیای تولید هر چه نزدیک تر به بازار مصرف کنندگان تدارک دیده‌اند. بتن سبک
مقاومت حرارتی عالی AAC نقشی بزرگ را برای حفاظت محیط توسط کاهش ظرفیت نیاز به هوای گرم و یا خنک در ساختمانها بعهده دارد. به اضافه اینکه قابلیت استفاده راحت از این محصول، برش درست آنرا باعث می‌شود که این تولید ضایعات سخت در حین مصرف را به حداقل می‌رساند. بتن سبک
بر خلاف دیگر مواد ساختمانی AAC می‌تواند نیاز به استفاده از عوامل ایزولاسیون در ساختمان را که باعث افزایش تاثیر بر محیط و قیمت محصول می‌شود را منتفی نماید. شن کوارتز، آهک و یا سیمان به مثابه عامل پیوند کننده، پودر آلومینیوم به نسبت ۵ درصد (با توجه به دانسیته از قبل طراحی شده) و آب زمانی که مخلوط شده ودر قالبها ریخته می‌شوند باعث پیدایش واکنش‌های متعدد شیمیایی می‌شوند که وزن سبک و خواص حرارتی AAC را تامین می‌کنند. پودر آلومینیوم با هیدروکسید کلسیم و آب وارد واکنش شده و هیدروژن تولید می‌کند. گاز هیدروژن مخلوط خام را تا دو برابر حجم فوم مینماید (توسط حبابهای گازی باقطر حدود ۸/۱ اینچ) در پایان پروسس فرمینگ هیدروژن به اتمسفر گریخته و توسط هوا جایگزین می‌شود. زمانی که فرمها از مواد جدا می‌شوند محصول جامد ولی هنوز نرم است که بشکل پنل و بلوک بریده شده و برای مدت ۱۲ساعت در اتاقک اتوکلاو قرار داده می‌شود. بتن سبک
در شرایط فشار بخار، پروسه سخت شدن تا زمانی که درجه حرارت به ۱۸۰°c و فشار به ۱۲ bar می‌رسد ادامه می‌یابد. شن‌های کوارتز با کلسیم هیدوکسید واکنش داده و کلسیم سیلیکوهیدرات تولید می‌نماید که این عاملی است که مقاومت بالا و خواص مشهود AAC را بوجود می‌آورد. بتن سبک
کارکردن با بتن سبک بسیار آسان است مثلا به راحتی میتوان آنرا اره نموده و یا میخ در آن کوبیده شود و یا جای پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله آن در آن بوجود آورد. غلاوه بر این بتن سبک در مقابل آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارا میباشد. بتن سبک
کادر اجرایی : کارکردن با این نوع بتن‌ های سبک نیاز به تخصص خاصی ندارد. باتوجه به ابعاد و سهولت کار،سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا 2 الی 3 برابرافزایش می یابد. بتن سبک
ملات مورد نیاز : همان ماسه وسیمان می ‌باشد وبا توجه به اینکه بلوکهایAAC  از نوع بتن سبک می‌باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه و سیمان دارد میتوان نسبت ترکیب را 5 یا 6 به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود. در مواردیکه ایغه بندیهای مورد اجرا با آب و رطوبت سر و کاری نداشته باشد (مثل دیوار اتاق خواب، کار و ...) میتوان از ملات گچ و خاک (به لحاظ صرفه حویی اقتصادی) نیز استفاده نمود. بتن سبک
جذب آب : باتوجه به ابعاد متخلخل بودن بلوکهایAAC ، نم و رطوبت توسط این بلوکها منتقل نمیشود. نکته مهم : درعین اینکهاین بلوکها نمو رطوبت رامنتقل نمی کنند و لیدرسطح بلوک آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب می کنند . بتن سبک
از نظر نصب تاسیسات و نماسازی (اعم از لوله، کابینت، سنگ، سرامیک ، ...) مانند سایر مصالح می‌باشد و چنانچه به صورت صحیح اجرا شود با مشکلی مواجه نخواهد شد بتن سبک
از سال ۱۹۸۰ توسعه‌ای جهانی در مصرف AAC و احداث کارخانجات جدید در آمریکا، اروپای شرقی، چین، بحرین، روسیه، هند و استرالیا بوجود آمد. این محصول بطور روز افزونی توسط تولید کنندگان، معماران و سازندگان خانه استفاده می‌شود.

طبقه بندی: بتن سبک سی پرکس، 
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
ads
ads
ads
ads

قالب وبلاگ

ابزار وبمستر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic