تبلیغات
بتن سبک - استانداردهای بتن سبك
بتن سبک
راه اندازی خط تولید و تولید بتن سبک گازی 09155723242
 
تاریخ : شنبه 11 آذر 1391 | نویسنده : شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی
توجه استانداردهای ارائه شده در این بخش مستقیما از سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران فراخوانی می شوند.تاریخ تصویب در كمیته ملی شماره استاندارد ملی

عنوان استانداردهای بتن سبك

ردیف
20/12/84 8597 بتن سبك-تعیین نفوذ پذیری بخار آب-روش آزمونبتن سبک 1
20/12/84 8596 بتن سبك-تعیین مقاومت فشاری بتن هوا دار اتو كلاو دار شده-روش آزمون بتن سبک 2
20/12/84 8594 بتن سبك-تعیین جرم حجمی خشك بتن هوادار اتو كلاو شده-روش آزمون 3
23/12/84 8591 بتن سبك-تعیین مدل ارتجاعی استاتیكی فشاری بتن هوادار اتو كلاو شده و یا بتن سبك دانه با ساختار باز –روش آزمون 4
23/12/84 8593 بتن سبك-قطعات بنایی هوادار اتو كلاو شده-ویژگی ها 5
20/12/84 8592 بتن سبك-تعیین جمع شدگی ناشی از خشك شدگی بتن هوادار اتوكلاو شده-روش آزمون 6
20/12/84 8595 بتن سبك-تعیین ابعاد قطعات بنایی-روش آزمون 7
20/12/84 8598 بتن سبك –تعیین مقاومت خمشی بتن هوادار اتوكلاو شده- روش آزمون 8
10/09/81 6045 بتن - قطعه های ساخته شده از بتن- سبك متخلخل (اتو كلاو شده ) ـ ویژگی‌ها 9
10/09/81 6049 بتن - بلوك ساخته شده از بتنسبك متخلخل (اتو كلاو شده ) ـ ویژگی ها 10
04/05/83 7656 بتن - اندازه‌ گیری پتانسیل واكنش قلیایی - سنگ‌های كربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده - از روش استوانه سنگی ـ روش آزمون 11
14/12/85 8946 بتن - اندازه گیری كلرید محلول دراسید در ملات و بتن سخت شده – روش آزمون 12
14/12/85 8947  بتن - اندازه گیری كلرید محلول در آب در ملات و بتن سخت شده – روش آزمون 13
21/03/86 9148 سنگ دانه‌های بتن – واژه نامه 14
02/03/86 9149 قطعات بنایی – اندازه گیری تغییر شكل نسبی ناشی از تغییرات رطوبت – روش آزمون 15
 26/04/86 9159 بتن سبك – تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوكلاو شده – روش آزمون 16
30/04/86 9160 بتن سبك – قطعات پیش ساخته مسلح بتن هوادار اتوكلاو شده و یا بتن سبكدانه با ساختار باز تحت بار عرضی- روش آزمون 17
30/04/86 9161 بتن سبك – قطعات پیش ساخته مسلح بتن هوادار اتوكلاو شده و یا بتن سبك دانه با ساختار باز، تحت بار طولی (قطعه قائم ساختمانی) – روش آزمون 18
02/03/86 9173 قطعات بنایی – اندازه گیری ضریب جذب آب ناشی از مویینگی برای قطعات بنایی بتنی – روش آزمون 19
02/03/86 9174 قطعات بنایی – تعیین مقاومت خمشی قطعات بنایی بتنی – روش آزمون 20
19/06/86 1-706 ملات بنایی – ویژگی‌ها – قسمت اول: ملات اندودكاری بیرونی و داخلی 21
01/05/86 2-706 ملات بنایی – ویژگی‌ها – قسمت دوم: ملات برای كارهای بنایی 22
25/11/85 8945 ملات – تعیین مقاومت چسبندگی – ملات به قطعات بنایی – روش آزمون 23
07/03/86 3-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت سوم: تعیین روانی ملات تازه ( به وسیله‌ی میز روانی) 24
26/04/86 6-9150 ملات بنائی – روش‌های آزمون – قسمت ششم: تعیین جرم حجمی ملات تازه 25
07/03/86 7-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت هفتم: تعیین مقدار هوای ملات تازه 26
12/06/86 9-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت نهم: تعیین عمر كارایی و زمان تصحیح ملات تازه 27
19/06/86 10-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت دهم: تعیین چگالی انبوهی خشك ملات سخت شده بتن سبک 28
19/06/86 11-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت یازدهم: تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت شده بتن سبک 29
19/06/86 12-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت دوازدهم: تعیین مقاومت چسبندگی ملات های اندودكاری بیرونی و داخلی سخت شده، به ملات زیركار بتن سبک 30
12/06/86 17-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت هفدهم: تعیین مقدار كلرید محلول در آب برای ملات های تازه بتن سبک 31
12/06/86 18-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت هجدهم: تعیین ضریب جذب آب موئینه ملات سخت شده بتن سبک 32
12/06/86 19-9150 ملات بنایی – روش آزمون – قسمت نوزدهم: تعیین نفوذ بخار آب ملات‌های اندودكاری بیرونی و داخلی سخت شده 33
04/05/83 7657 سنگدانه ـ سنگدانه های سبك مورد مصرف - در بلوك های بتنی ـ ویژگی ها بتن سبک 34
04/05/83 7782 بلوك‌های سیمانی سبك غیر باربر – ویژگی‌ها بتن سبک 35
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
ads
ads
ads
ads

قالب وبلاگ

ابزار وبمستر